Kể từ thời điểm ngày 1/1/2018, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ chính thức ngừng tiếp nhận đăng kiểm cũng như cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với những mẫu ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Vậy thực tế bạn đã biết tiêu chuẩn khí thải mới này là gì cũng như lợi ích mà nó mang lại...

Những điều cần biết về tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Những điều cần biết về tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Cho thuê đồ du lịch
Thùng giữ nhiệt