Tin nóng trong tuần Alibaba đầu tư 15 tỷ USD nghiên cứu AI, máy tính lượng tử, tham vọng trở thành công ty công nghệ ngang tầm Google, FaceBook, Amazon LinkHay.com - Alibaba đầu tư 15 tỷ USD nghiên cứu AI, máy tính lượng tử, tham vọng trở thành công ty công nghệ ngang tầm Google, FaceBook, Amazon ()
Alibaba đầu tư 15 tỷ USD nghiên cứu AI, máy tính lượng tử, tham vọng trở thành công ty công nghệ ngang tầm Google, FaceBook, Amazon

Lều cắm trại
Bay đôi dù lượn