E đang nghía kính chiếu hậu chống chói + LCD này để thay cho kính nguyên bản xe e, loại này thay luôn chứ không phải kẹp vào như mấy loại ở mình hay bán.
Nhưng mà e đang phân vân không biết phần chân để lắp vào trần xe như vậy thì có lắp được cho KM không?
Cụ nào rành tư vấn cho e với!
https://www.amazon.com/dp/B00J863EI2?psc=1

Gương chiếu hậu chống chói + LCD
Shop phượt
Thung da cho oto