Một ngày of đăng đc bao nhiêu thớt tích cực. Em e là rất ít. Toàn tiêu cực. Một con người làm 10 việc tốt nhưng chỉ cần làm 1 việc xấu thì người đó sẽ bị đóng đinh là người xấu.
Chúng ta đang tự đầu độc mình phỏng cccm?
Tiêu cực và tích cực
Shop phượt
Thung da cho oto