Hiện trên facebook đang lin tin này từ nhà báo Phạm Dương Ngọc


Phạm Dương Ngọc
23 phút ·Thông tin mới nhất và chính xác, thì đã có 82 trẻ em đi cắt bao quy...

xác minh tin 82 cháu bé đi cắt bao quy đầu bị nhiễm sùi mào gà
xác minh tin 82 cháu bé đi cắt bao quy đầu bị nhiễm sùi mào gà
Shop phượt
Thung da cho oto