Trừ khi trúng xổ số không tính, còn lại thì chân lý là nếu không cố gắng thì chẳng bao giờ thành công. Khởi nghiệp không bao giờ là muộn
Không cố gắng thì chẳng bao giờ thành công. Khởi nghiệp không bao giờ là muộn
Shop phượt
Thung da cho oto