Như các cụ đã biết các bậc học giả cao siêu ngày xưa hay có những câu nói ẩn ý để đời mà nó ứng nghiệm vào thời gian rất lâu sau - ấy gọi là Sấm, mỗi câu Sấm đc ng đời sau dịch ra nhiều ý khác nhau ứng nghiệm vào các hiện tượng, sự việc nổi tiếng. Ngày xưa có cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có nhiều lời Sấm rất đúng với các sự việc sau này. Thế giới có bà Tiên tri Vanga...thật kỳ diệu các cụ ạ. Em nghĩ là có sợi dây liên hệ giữa ng ra Sấm và ng giải Sấm, nghĩa là có duyên.
Sấm và lời giải
Shop phượt
Thung da cho oto